Multicentrum

ul. Limanowskiego 8

10-340 Olsztyn

Mapa dojazdu

telefon: 89 526 65 17

info@multicentrum.net

poniedziałek - piątek:
8:00 - 18:00

sobota:
10:00 - 14:00

Strona główna

  • Filmowe Multicentrum

Otaczająca nas rzeczywistość zmierza nieuchronnie w kierunku nowej cywilizacji – cywilizacji cyfrowej. Rozwój technologii informacyjnych doprowadził we współczesnym świecie do ogromnych przemian społecznych oraz pojawieniu się nowych form organizacji działalności człowieka w wielu dziedzinach życia m.in edukacji. ludzikW wysoko rozwiniętych społeczeństwach przechodzi się do gospodarki opartej na wiedzy i informacji. Te dwa elementy stały się podstawowym wyznacznikiem rozwoju edukacyjnego człowieka. Odpowiedni poziom kompetencji umożliwiający obywatelom korzystanie z zaawansowanych technologii oraz wiedza, decydują coraz bardziej o powodzeniu w życiu zawodowym. Dlatego też w strukturze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie funkcjonuje filia Multicentrum, która oferuje użytkownikom szeroką gamę zajęć i warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy mają szansę zdobyć wiedzę z różnych dziedzin nauki i kultury, wykorzystując przy tym narzędzia technologicznie zaawansowane.

MULTICENTRUM jest multimedialną placówką edukacyjną, dzięki której użytkownicy mają szansę poznania i nabycia umiejętności płynnego poruszania się w otoczeniu technologicznie zaawansowanym oraz skomputeryzowanym środowisku uczenia się. Wiedza jaką można zdobyć podczas zajęć organizowanych w MULTICENTRUM stanowi uzupełnienie procesu dydaktycznego oferowanego w szkołach.

Z oferty edukacyjnej MULTICENTRUM mogą korzystać wszystkie grupy wiekowe. Istnieje także specjalny program zajęć przeznaczony dla nauczycieli, chcących wykorzystywać zasoby MULTICENTRUMw codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.
Do MULTICENTRUM zapraszamy grupy zorganizowane ze szkół, świetlic oraz placówek oświatowych, aby poprzez zabawę zdobyć wiedzę i umiejętności pomocne w życiu codziennym i zawodowym. Zajęcia odbywają się w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. Chętnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w celu uzgodnienia terminu.

Zapraszamy!