Multicentrum

ul. Limanowskiego 8

10-340 Olsztyn

Mapa dojazdu

telefon: 89 526 65 17

info@multicentrum.net

poniedziałek - piątek:
8:00 - 17:00

sobota:
nieczynne

Regulamin

 1. MultiCentrum jest ośrodkiem edukacyjnym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz uwzględniającym potrzeby edukacyjne dorosłych użytkowników.

 2. Z MultiCentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (szkolne, przedszkolne, świetlicowe i inne), a także grupy tworzone w MultiCentrum z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach (warsztatach, kursach) na określony temat.

 3. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych  uzgadniają ich opiekunowie z kierownictwem MultiCentrum.

 4. Terminy i tematykę zajęć dla grup tworzonych w MultiCentrum umieszcza się na stronie www.multicentrum.netwww.mbp.olsztyn.pl oraz na plakatach. Zapisy przyjmują pracownicy MultiCentrum.

 5. Osoby korzystające z MultiCentrum są zobowiązane każdorazowo rejestrować swoją obecność:
  • grupy zorganizowane rejestrują  ich opiekunowie,
  • uczestnicy grup warsztatowych tworzonych przez MultiCentrum rejestrują się indywidualnie za pomocą karty identyfikacyjnej użytkownika Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 6. Użytkownicy MultiCentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.

 7. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko w obecności pracownika MultiCentrum.

 8. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi MultiCentrum.

 9. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.

 10. Opiekunowie grup odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć i wspomagają pracownika MultiCentrum podczas zajęć.

 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich.

 12. Użytkownicy MultiCentrum mają prawo do:
  • bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów,
  • bezpłatnego użytkowania na miejscu pomocy dydaktycznych, wydawnictw multimedialnych, czasopism, książek itp.;
  • bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie plików na płyty CD, DVD, dyski przenośne,
  • bezpłatnego sporządzania w jednym egzemplarzu wydruków lub kserokopii prac wykonanych w ramach zajęć edukacyjnych, lub w większej liczbie egzemplarzy jeśli jest to niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych.

 13. Korzystanie z książek, czasopism , multimediów możliwe jest tylko na miejscu i odbywa się na zasadach obowiązujących w innych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 14. Użytkownikowi nie wolno:
  • korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyskietki, dyski, CD, DVD),
  • instalować innych programów i zmieniać oprogramowania już zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
  • wynosić poza obręb MultiCentrum zbiorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu itp.;
  • kopiować na dysk twardy danych  z serwerów dostępnych w sieci Internet,
  • opuszczać przydzielonego stanowisko pracy  bez wiedzy prowadzącego zajęcia.

 15. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z MultiCentrum.

 16. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

 17. W MultiCentrum obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, palenia tytoniu a także spożywania posiłków i napojów.

 18. Osoby nie uczestniczące w zajęciach nie  mogą korzystać z zasobów Internetowych.

 19. W wypadku nieprzestrzegania Regulaminu pracownik MultiCentrum ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownikowi.